Тұрақты даму

esg esc

E – Environment (қоршаған ортаға мұқият қарау).

S – Social (әлеуметтік жауапкершілік).

G–Governance (жауапты корпоративтік басқару)